فروش ویژه آبمیوه گیری های سام در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <p><span style="font-size: x-large;">آبمیوه گیری های <a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/5/">سام</a></span></p> <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339607800/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg" width="450" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" /></div> <div><span style="font-size: large;">این نوع از <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-800%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jc-p300/">آبمیوه گیری های سام</a> قابلیت تغییر سرعت را تا 5 برابر دارد.</span></div> <div><span style="font-size: large;">دارای صفحه نمایشگر از نوع LCD می باشد. کفی ضد لغزش از ویژگی های این محصول می باشد</span></div> <div><span style="font-size: large;">توان موتور 800 وات و از نوع DC است  </span></div> <div><span style="font-size: large;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/">محصولات سام</a> دارای 24 ماه گارانتی سام گروپ می باشد</span></div> <div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/"><span style="font-size: large;">[محصولات سام]</span></a></div>

فروش ویژه یخچال فریزر شارپ با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر شارپ</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338971726/sharp.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; font-size: 35px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">یخچال فریزر مدل<a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"> SJ-SBM585D</a> بالاپایین‌ شارپ ۵۸۵لیتر</h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ویژگی بارز محصول عبارت است از:</font></li></ul><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ظرفیت۵۸۵ لیتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">رده مصرف انرژی +A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">دارای برنامه اقتصادی</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مجهز به سیستم ضد بو و باکتری نانوسیلور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">مجهز به سیستم ضد برفک</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مصرف انرژی بسیار کم</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">[محصولات شارپ]</font></a></div></div></div>

فروش ویژه یخچال فریزر شارپ با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر شارپ</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338971726/sharp.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; font-size: 35px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">یخچال فریزر مدل<a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"> SJ-SBM585D</a> بالاپایین‌ شارپ ۵۸۵لیتر</h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ویژگی بارز محصول عبارت است از:</font></li></ul><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ظرفیت۵۸۵ لیتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">رده مصرف انرژی +A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">دارای برنامه اقتصادی</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مجهز به سیستم ضد بو و باکتری نانوسیلور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">مجهز به سیستم ضد برفک</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مصرف انرژی بسیار کم</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">[محصولات شارپ]</font></a></div></div></div>

خرد کن های سام ساخت کشور ترکیه <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/"> خرد کن سام</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338711050/sam.jpg" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/">خرد کن 500 وات سام</a> با  2 عدد تیغه 2 سر جهت خرد کردن که ازجنس استیل می باشد.</font></div><div><font size="4">این <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/">خرد کن</a> از جنس پارچ شیشه ای می باشد همچنین دارای درپوش محافظ است.ساخت کشور ترکیه می باشد و 24 ماه گارانتی سام گروپ را دارا می باشد.</font></div></div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/6/"><font size="4">[محصولات سام]</font></a></div></div>

یخچال فریزر بالا پایین شارپ با سیستم خنک کننده و انجماد سریع <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/">یخچال فریزر شارپ</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338537100/یخچال_فریزر_بالا_پایین_شارپ.jpg" /></a></div><div><font size="5"><div>ویژگی بارز محصول عبارت است از:</div><div>ظرفیت ۴۱۵ لیتر</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/">رده مصرف انرژی +A</a></div><div>دارای برنامه اقتصادی</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/">مجهز به سیستم ضد بو و باکتری نانوسیلور</a></div><div>مجهز به سیستم ضد برفک</div><div>مصرف انرژی بسیار کم</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/">[یخچال فریزر شارپ]</a></div></font><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div></div></div></div>

فروش ویژه محصولات سام با قیمت استثنایی در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/"><font size="5">محصولات سام</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/6/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338288026/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85.jpg" /></a></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338287742/محصولات_سام.psd.html" /><font size="5"><br /></font><div><font size="4"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;">لوله ورودی این عصاره گیر به اندازه کافی بزرگ بوده و سیب کامل به راحتی وارد آن می شود به همین منظور میزان از بین رفتن مواد مغذی به حداقل می رسد(برش های کمتر و تماس کمتر با هوا). فناوری ابداعی له کردن در سرعت پایین (سیستم میزان ترکیب آبمیوه) به جای تکه تکه کردن میوه و سبزیجات، آب آن ها را با استفاده از عملیات له کردن و فشردن می گیرد.علاوه بر این، سیستم کم سرعت عصاره گیر سام با حفظ طعم طبیعی میوه و سبزیجات، آب بیشتری از آن ها می گیرد. با نوشیدن یک لیوان آب میوه طبیعی از این عصاره گیر بدن شما چهار برابر مواد مغذی بیشتری، نسبت به زمانی که آن ها را خام می خورید،جذب می کند.</span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/">[عصاره گیر]</a></font></div><div><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;"><font size="4"><br /></font></span></div><div><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;"><font size="4"><br /></font></span></div><div><font size="4">تهیه غذاهای ترد و برشته با آسان سرخ کن بسیار دلچسب و آسان است. ناگت مرغ، سیب زمینی، فلافل و تمامی غذاهای سریع به راحتی آماده میشوند...<a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/">[سرخ کن]</a></font></div></div></div>a

یخچال فریزر های دوقلو هیوندا مجهز به فیلتر تصفیه کننده <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر های هیوندا</font></a><br /><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338104276/یخچال_فریزر_دوقلو_هیوندا.jpg" /></a></div><div><strong>ویژگی های کلیدی<a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"> یخچال</a> عبارت است از:</strong><div><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ضدبرفک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۳۷۶ لیتر ظرفیت کلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۳۴۸ لیتر ظرفیت خالص</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"><font size="4">کنترل هوشمند خودکار</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">نمایشگر لمسی LED</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مجهز به آبسردکن</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"><font size="4">دارای فیلتر تصفیه کننده</font></a></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/page/2/"> [<span style="font-size: x-large; font-family: tahoma;">یخچال فریزر های هیوندا</span>]</a></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; font-size: 25px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong>ویژگی های کلیدی <a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/">فریزر</a> عبارت است از:</strong></h3><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ضدبرفک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۳۵۶ لیتر ظرفیت کلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۲۷۷ لیتر ظرفیت خالص</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"><font size="4">کنترل هوشمند خودکار</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">نمایشگر لمسی LED</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال‌فریزر-مدل-href-7051-hfr-7051-دوقلو-هیوندا-625لیتری/"><font size="4">مجهز به محفظه انجماد سریع</font></a></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/page/2/"><font color="#4d4d4d" face="Myriad-Apple, Yekan"><span style="font-size: 13px;">[</span></font><span style="font-size: x-large;">یخچال فریزر های هیوندا</span><span style="font-size: 13px; color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;">]</span></a></div></div></div>

ماکروویو های سام مجهز به برنامه تمیز کردن با بخار <p><br /></p> <font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8337600600/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.jpg">ماکروویو های سام</a></font><div><font size="5"><br /></font></div><div><font size="5"><br /></font><div><a href="https://www.nafis24.com/product/مایکروویو-مدل-sami12-کانوکشن-گریل-سامسونگ-35ل/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337600600/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.jpg" style="text-align: center;" /></a></div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><font face="Mihan-Koodak"><br /></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(77, 77, 77);">با تعبیه Dual Power Grill (</span><a href="https://www.nafis24.com/product/مایکروویو-مدل-sami14d-کانوکشن-گریل-سامسونگ-35/">موتور دوگانه گریل</a><span style="color: rgb(77, 77, 77);">) در آن امکان لذت کامل از غذاهای گریل برای شما در زمان کوتاهتر فراهم شده است. سیستم گریل گسترده و ابتکاری آن توان بیشتری را با توزیع یکنواخت تر تولید می‌کند، حداکثر ۲۲۵۰ وات.</span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(77, 77, 77);"><br /></span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(77, 77, 77);">بدون نیاز به سرخ‌کن، از غذای سرخ‌شده سالم‌ لذت ببرید. در فناوری </span><a href="https://www.nafis24.com/product/مایکروویو-مدل-sami14d-کانوکشن-گریل-سامسونگ-35/">SLIM FRY™</a><span style="color: rgb(77, 77, 77);">، سیستم گریل با گردش هوای گرم تلفیق گردیده تا غذای شما هم از داخل و هم از بیرون تنها با لایه‌ای نازک از روغن تُرد شود.</span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(77, 77, 77);"><br /></span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(77, 77, 77);">محفظه داخلی آنتی باکتریال، بسیار مقاوم و ضدخش از جنس سرامیک بادوام </span><a href="https://www.nafis24.com/product/مایکروویو-مدل-sami12-کانوکشن-گریل-سامسونگ-35ل/">Ceramic Inside™</a><span style="color: rgb(77, 77, 77);"> بوده و به راحتی و بدون اثری از خش تمیز می‌شود. سطح صاف و صیقلی سرامیکی داخل</span><a href="https://www.nafis24.com/product/مایکروویو-مدل-sami12-کانوکشن-گریل-سامسونگ-35ل/"> دستگاه</a><span style="color: rgb(77, 77, 77);"> را می‌توان بدون نیاز به ساییدن تمیز کرد که این ویژگی موجب حفظ رنگ علیرغم مرور زمان خواهد شد.</span></font></div><div><a href="loob.com/profile/main/home/username/nafisshops"><font size="5" face="Mihan-Koodak">[ماکروویو های سام]</font></a></div>

فروش ویژه اتو بخار سام با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/">اتو بخار های سام</a></font><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-2200%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ir-5030/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8337522584/IR_5030.jpg" /></a></div><div><font size="5"><br /></font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-2200%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ir-5030/"><div><font size="4"><br /></font></div></a><div><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-2200%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ir-5030/"><div style="display: inline !important;">اتو های سام</div></a> مجهز به سیستم ضدچکه میباشد و این امکان را فراهم میکند تا از چکه کردن آب به هنگام اتو کردن جلوگیری شود.</font></div><div><font size="4">جنس کفه ی <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-2200%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ir-5030/">اتو های سام</a>، سرامیک میباشد و ضد آهک است </font></div><div><font size="4">این محصول دارای 24 ماه گارانتی <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-2200%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ir-5030/">سام گروپ </a>میباشد<a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/">[اتو بخار های سام]</a></font></div></div>

یخچال فریزر دوقلو اکولوکس <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="5">یخچال فریزر دوقلو اکولوکس </font></a><br /><div><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337292476/Untitled.png" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /><div><br /></div><div><div><br /></div><div><strong>ویژگی های کلیدی یخچال عبارت است از:</strong><div><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">رده مصرف انرژی A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4">ضدبرفک</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۳۴۱ لیتر ظرفیت کلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">چراغ داخلی LED</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4">آبریز متصل به آب شهر</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">سیستم خنک کننده ۲گانه(Twin Cooling)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4">جریان هوای چندگانه</font></a></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4"> [<span style="font-family: tahoma;">یخچال فریزر دوقلو اکولوکس </span>]</font></a></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; font-size: 25px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong>ویژگی های کلیدی فریزر عبارت است از:</strong></h3><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">رده مصرف انرژی A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ضدبرفک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">۳۱۷ لیتر ظرفیت کلی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">چراغ داخلی LED</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">سیستم خنک کننده ۲گانه(Twin Cooling)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4">یخ ساز خودکار(اتصال مستقیم به شیر آب)</font></a></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="4"><font color="#4d4d4d" face="Myriad-Apple, Yekan">[</font>یخچال فریزر دوقلو اکولوکس <span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;">]</span></font></a></div></div></div></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

یخچال فریزر سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> سایدبای‌ساید های تی سی ال </a></font><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337047526/Untitled_3.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div><ol><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم نوفراست </span><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">(بدون برفک)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl03_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم هشدار دهنده باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/سایدبای‌ساید-2-درب-مدل-trf-520wex-تی-سی-ال-با-ظرفیت-544لیتر/">سیستم سرمایش سریع</a><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"> [ سایدبای‌ساید های تی سی ال ]</a></font></li></ol></div></div>

سایدبای‌ساید های تی سی ال ساخت کشور کره در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"><font size="5">سایدبای‌ساید های تی سی ال</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8336496076/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF_2_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D9%85%D8%AF%D9%84_TRF_520WEX_%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84_40.png" /></a></div>  <div><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; clear: both; font-family: Myriad-Apple, Yekan; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl01_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نمودار مصرف انرژی A</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl02_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم <aac href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">نوفراست (بدون برفک)</aac></font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl04_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم انجماد سریع</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl05_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">سیستم <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">هشدار دهنده</a> باز بودن درب دستگاه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-520wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-544%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">گردش هوای چندگانه</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span id="ctl00_content_ProductAboutProductList1_rptKeySalesPoint_ctl07_lblKeySalesPoint" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم سرمایش سریع</span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/">[سایدبای‌ساید های تی سی ال]</a></font></li></ul></div></div>

یخچال‌فریزر دوقلو اکولوکس با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/">یخچال فریزر دوقلو اکولوکس</a></font><div><br /></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8335522892/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D9%84_ELF6NAH_ELR6NA_%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3_658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C_2.jpg" /></a></div><div><strong><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="لامپ های ال ای دی لامپ های ال ای دی علاوه بر حـرارت کم تـر باعث حفـظ بیشـتر تازگـی مـواد غذایـی و افزایش فضای داخلی یخچال می شود که دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و طـول عمـر بیشـتر نسـبت بـه لامپ هـای معمولـی اسـت. ذغال کربن اکتیو جذب بوی نامطبوع یخچال. دو عدد تعبیه شده بر روی دیواره های یخچال نوار دور آنتی باکتریال واشر دور درب ضد قارچ و باکتری می باشد و به لطف فنـــاوری قــابلیت تعـویض، واشــر دور درب را مـــی توان به سادگی و آسان تمــیز کرد." /></strong></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">مزایای زیر را می توان از فواید Cooling Twin دانست:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">حفظ رطوبت بیشتر در یخچال به دلیل جلوگیری از نفوذ هوای خشک فریزر و در نتیجه حفظ تازگی مواد غذایی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">عدم امکان تلاقی بو بین دو محیط.</font></li></ul><div><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/"><font size="5">لامپ های ال ای دی</font></a><br /><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">لامپ های ال ای دی علاوه بر حـرارت کم تـر باعث حفـظ بیشـتر تازگـی مـواد غذایـی و افزایش فضای داخلی یخچال می شود که دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و طـول عمـر بیشـتر نسـبت بـه لامپ هـای معمولـی اسـت.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/"><font size="5">ذغال کربن اکتیو</font></a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">جذب بوی نامطبوع یخچال. دو عدد تعبیه شده بر روی دیواره های یخچال</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/"><font size="5">نوار دور آنتی باکتریال</font></a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">واشر دور درب ضد قارچ و باکتری می باشد و به لطف فنـــاوری قــابلیت تعـویض، واشــر دور درب را مـــی توان به سادگی و آسان تمــیز کرد</font><span style="font-size: 13px;">.[<a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/" style="font-family: tahoma; font-size: x-large;">یخچال فریزر دوقلو اکولوکس</a>]</span></p></div></div></div>

یخچال فریزر بالاپایین اکولوکس دارای دو عدد اواپراتور با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="5">یخچال فریزر اکولوکس</font><div></div></a></div><div><br /><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8335589434/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D9%84_ELC8NAN_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3_1.png" /></a></div><div><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">مجهز به دستگیره برجسته و مقاوم آلومینیومی</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">قابلیت برگرداندن درب و دارای قفل الکترونیکی</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"><font size="4">قفسه های شیشه ای نشکن</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">مجهز به یخ ساز دستی( قابل اتصال به آب شهری نیست و مخزن باید پر شود)</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"><font size="4">مجهز به دو اواپراتور</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">مجهز به کمپرسور کم مصرف</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"><font size="4">PCM/VCMعملیات فینیشینگ</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">مجهز به سیستم خنک سازی سریع</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"><font size="4">مجهز به سیستم گردش هوای چند قسمتی</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">دارای طراحی بسیار زیبا ، جا دار و متناسب با هر نوع سلیقه</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">نوار دور درب آنتی باکتریال و با قابلیت تعویض آسان</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">تعبیه ایده آل طبقات درب به جهت استفاده بهینه از فضای داخلی</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">دارای چرخ های غلتکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><font size="4">روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های ال ای دی</font></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">سیستم<a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/"> کنترل الکترونیکی هوشمند</a> مجهز به نمایشگردیجیتال و محافظ کمپرسور</span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/">[یخچال فریزر اکولوکس]</a></font></li></ol></div></div></div>

یخچال فریزرهای سایدبای‌ساید تی سی ال ساخت کشور کره جنوبی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/"><font size="5">یخچال فریزرهای سایدبای‌ساید تی سی ال</font><div></div></a></div><div><br /><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-651wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-650%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8336505842/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF2%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D9%85%D8%AF%D9%84_TRF_651WEX_%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7_%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_650_%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1_12.jpg" /></a></div>  <div><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مصرف انرژی : A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">سیستم بدون برفک<a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-651wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-650%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"> (No frost)</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">دارای <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-651wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-650%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">یخساز خودکار</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">سیستم <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-651wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-650%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">انجاد سریع</a></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">روشنایی داخلی LED</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-trf-651wex-%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-650%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">صفحه نمایش LED</a> با پنل لمسی<a href="https://www.nafis24.com/product-category/tcl/">[یخچال فریزرهای سایدبای‌ساید تی سی ال]</a></font></li></ul></div></div></div>