حراج ماشین لباسشویی شارپ فقط و فقط در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/">ماشین لباسشویی شارپ</a></font><div><font size="5"><br /></font><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><img width="650" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341855718/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font size="5"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan"><span style="font-weight: 400;">ماشین لباسشویی مدل </span></font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">ES-FB814FDBX</a><font color="#404040" face="Roboto, Yekan"><span style="font-weight: 400;"> شارپ </span></font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">۸کیلویی</a></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">رتبه انرژی  A+++ -50%</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">۸ کیلوگرمی</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">۱۵ برنامه شستشو</a></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">خشک کن ۱۴۰۰ دور در دقیقه</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">شستشوی ۱۲ دقیقه</a></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">شستشوی همزمان لباس سفید و رنگی</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">قابلیت باز شدن درب به صورت ۱۸۰ درجه</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">درب بسیار بزرگ جهت سهولت بارگیری</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">انتخاب میزان کثیفی لباس (تا ۲۲ حالت)</a></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">دارای برنامه شستشو در شب (Night wash)</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">دارای برنامه پاک کننده خودکار دیگ</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">دارای برنامه ضد چروک</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">مجهز به موتور اینورتر پیشرفته (AIM Inverter)</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">مجهز به تکنولوژی دابل جت</a></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">مجهز به صفحه نمایشگر فول گرافیک</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">مجهز به آنتی آلرژی هوشمند (Anti Allergy)</span></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">مجهز به قفل کودک</span></font></h2></div></div><div><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">[</span></font><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/" style="font-size: x-large;">ماشین لباسشویی شارپ</a></div><div><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><span style="font-weight: 400;">]</span></font></div>

تلویزیون های ایکس ویژن با قابلیت نصب برنامه‌های اندروید و بازی <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/x-vision/"><font size="5">تلویزیون های ایکس ویژن</font></a><br /><div><font size="4"><br /></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-55xtu815-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86-55%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-4k/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8343532550/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;"><br /></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;">تلویزیون ۵۵ اینچ مدل </span><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-55xtu815-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86-55%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86-4k/">۵۵XTU815</a><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;"> </span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/x-vision/">ایکس ویژن</a><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;"> از سیستم عامل اندروید </span><span style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-weight: bolder; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;">آب نبات چوبی</span><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;"> بهره می برد. این سیستم عامل با پردازنده ۲ هسته ای و پردازنده گرافیکی ۴ هسته ای قوی خود امکان انجام چندین عملیات را به شما میدهد. شما میتوانید به راحتی در فضای وب به گشت و گذار بپردازید. موسیقی گوش داده و یا فیلمی را ذخیره و پخش نمایید. </span><span style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-weight: bolder; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;">تلویزیون های هوشمند با تجهیز شدن به یک سیستم عامل از خانواده محبوب لینوکس، امکان پردازش همزمان درخواست های بیننده را فراهم می آورند.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-weight: bolder; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, Yekan;"><br /></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><strong>[</strong></font><a href="https://www.nafis24.com/product-category/x-vision/"><font size="5">تلویزیون های ایکس ویژن</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font color="#404040" face="Roboto, Yekan" size="5"><strong>]</strong></font></div>

گرمای خانه تان را با بخاری های کم مصرف پارس خزر و آبسال بیشتر کنید. <p><br /></p> <font size="5">بخاری های<a href="https://www.nafis24.com/product-category/%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84/"> آبسال</a> و <a href="https://www.nafis24.com/product-category/parskhazar/">پارس خزر</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84/"><img width="750" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8343510268/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C1.jpg" /></a><font size="5"><br /></font><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64); text-align: right;"><font size="5"><br /></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64); text-align: right;"><font size="5">بخاری برقی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tm2000-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D8%AE%D8%B2%D8%B1-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/">TM2000</a> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/parskhazar/">پارس‌خزر </a>۲۰۰۰وات</font></h2><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 13px; text-align: right;"> <span style="font-size: x-large;">از ویژگی های بارز این محصول میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:</span></p><ul style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan; text-align: right;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tm2000-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D8%AE%D8%B2%D8%B1-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/"><font size="4">قطع خودکار در صورت افتادن و یا حرارات بیش از حد</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth;"><font size="4">توان ۲۰۰۰ وات جهت تولید گرمای مناسب</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مجهز به سیم های نسوز</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tm2000-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D8%AE%D8%B2%D8%B1-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/"><font size="4">پوشش رنگی الکترواستاتیک و مقاوم در برابر گرما</font></a></li></ul><div><font color="#404040" face="Yekan" size="4"><br /></font></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">[</font>بخاری های<a href="https://www.nafis24.com/product-category/%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84/" style="font-family: tahoma; font-size: x-large;"> آبسال</a><span style="font-family: tahoma; font-size: x-large;"> و </span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/parskhazar/" style="font-family: tahoma; font-size: x-large;">پارس خزر</a>]</h2></div></div></div></div>

جاروبرقی های الجی با فیلتر هپا ۱۳ همراه با کربن اکتیو <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"><font size="5">جارو برقی های الجی</font></a><br /><div><font size="5"><br /></font><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8343216684/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_1_.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">جاروبرقی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-vb-8520h-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/">VB-8520H</a> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/">ال‌جی</a> ۲۰۰۰وات</font></h2><h3 class="tit" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-vb-8520h-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/"><font size="5">کمپرسور (سیستم فشرده سازی زباله)</font></a></h3><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="4">جاروبرقی های پاکتی معمولی به سرعت پر می شوند , خالی نمودن آن دشوار است و محیط اطراف را آلوده می کنند. تکنولوژی کمپرسور که در جاروبرقی های ال جی به کار رفته است ذرات گردوغبار جمع آوری شده را وارد مخزن مخصوصی کرده و با یک تیغه فشرده ساز منحصر بفرد به تکه های متراکم تبدیل می کند.<br style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;" />در نتیجه شما می توانید عرض چند ثانیه زباله متراکم شده را از داخل مخزن خالی کرده بدون اینکه گرد و غبار و ذرات غیر بهداشتی در فضا منتظر شود.</font></p><div class="image" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan; font-size: 13px;"><img width="450" class="aligncenter error" src="http://www.lg.com/ir/images/rich-feature/Kompressor-1.jpg" data-lazy-src="http://www.lg.com/ir/images/rich-feature/Kompressor-1.jpg" alt="کمپرسور (سیستم فشرده سازی زباله)" data-was-processed="true" style="text-align: center; box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; border-style: none; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div><div style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><div class="text-box" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><h3 class="tit" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-vb-8520h-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-2000%D9%88%D8%A7%D8%AA/"><font size="5">فیلتر هپا ۱۳ همراه با کربن اکتیو</font></a></h3><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><font size="4">این فیلتر طی سیستم فیلتراسیون چند مرحله ای خود, ۹۹.۹۵ از ذرات مضر میکروسکوپی معلق در هوا را که جاروبرقی های معمولی دوباره به هوای خانه باز می گردانند، تصفیه می کند.<br style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;" />این فیلتر فشرده , ذرات با ابعاد بسیار کوچک (۰.۳ میکرون) و همینطور باکتریها و عوامل آلرژی زا که سلامت افراد خانواده شما را تهدید می کنند را جذب میکند. همچنین وجود فیلتر کربن فعال، باعث از بین رفتن بوی نامطبوع محیط می‌شود و هوای خانه شما را پاک و تمیز نگه می‌دارد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/5/"><font size="5">[جاروبرقی های الجی]</font></a></p></div></div></div></div>

ماشین ظرفشویی های رومیزی و ایستاده هیوندا در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/">ماشین ظرفشویی</a> های <a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/">هیوندا</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8340239476/ماشین_ظرفشویی_هیوندا.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین ظرفشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/">HDW-1403</a> هیوندا <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/" style="font-family: tahoma;">۱۴نفره</a></font></h2><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="4">مشخصات بارز این ماشین ظرفشویی عبارت است از:</font></p><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کلاس انرژی ++A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/"><font size="4">ظرفیت ۱۴ نفره</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/"><font size="4">۷ برنامه اصلی شستشو</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کنترل لمسی</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">دارای سیستم اکو <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-1403-هیوندا-14نفره/">(ECO Friendly)</a></font></li></ol><div><font color="#404040" face="Yekan" size="4"><br /></font></div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/"><font size="5">[ماشین ظرفشویی های هیوندا]</font></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین ظرفشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-8004-هیوندا-8نفره/">HDW-8004</a> هیوندا <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-8004-هیوندا-8نفره/" style="font-family: tahoma;">۸نفره</a></font></h2><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="4">مشخصات بارز این ماشین ظرفشویی عبارت است از:</font></p><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کلاس انرژی +A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-8004-هیوندا-8نفره/"><font size="4">ظرفیت ۸ نفره</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">۶ برنامه اصلی شستشو</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-8004-هیوندا-8نفره/"><font size="4">کنترل الکترونیکی</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مصرف سالانه ۲۲۴۰ لیتر</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مجهز به <a href="https://www.nafis24.com/product/ماشین-ظرفشویی-مدل-hdw-8004-هیوندا-8نفره/">المنت گرمایی</a> ۱۴۰۰ وات</font></li></ol><div><font color="#404040" face="Yekan" size="5"><br /></font></div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/"><font size="5">[ماشین ظرفشویی های هیوندا]</font></a></div></div></div></div></div>

فروش ویژه یخچال فریزر شارپ با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر بالا پایین شارپ</font></a><br /><div><br /></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-pd73s-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-730-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8340223034/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">یخچال فریزر مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-pd73s-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-730-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/">SJ-PD73S</a> پایین‌بالا <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/">شارپ</a> ۷۳۰لیتر</font></h2><ul style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">ویژگی بارز محصول عبارت است از:</font></li></ul><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-pd73s-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-730-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">ظرفیت ۷۳۰ لیتر</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">رده مصرف انرژی A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-pd73s-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-730-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">میزان مصرف انرژی ۵۱۰ کیلو وات در سال</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مجهز به سیستم کنترل دما خودکار</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-pd73s-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-730-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">مجهز به چراغ داخلی LED</font></a></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">[محصولات شارپ]</font></a></div></div></div>

حراج ماشین لباسشویی شارپ فقط و فقط در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">ماشین لباسشویی شارپ</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341855718/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین لباسشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">ES-FB814FDBX</a> شارپ ۸کیلویی</font></h2><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">رتبه انرژی  A+++ -50%</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">۸ کیلوگرمی</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">۱۵ برنامه شستشو</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">خشک کن ۱۴۰۰ دور در دقیقه</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">شستشوی ۱۲ دقیقه</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">شستشوی همزمان لباس سفید و رنگی</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">قابلیت باز شدن درب به صورت ۱۸۰ درجه</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">درب بسیار بزرگ جهت سهولت بارگیری</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">انتخاب میزان کثیفی لباس (تا ۲۲ حالت)</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">دارای برنامه شستشو در شب (Night wash)</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">دارای برنامه پاک کننده خودکار دیگ</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">دارای برنامه ضد چروک</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">مجهز به موتور اینورتر پیشرفته (AIM Inverter)</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">مجهز به تکنولوژی دابل جت</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">مجهز به صفحه نمایشگر فول گرافیک</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">مجهز به آنتی آلرژی هوشمند (Anti Allergy)</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-es-fb814fdbx-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="5">مجهز به قفل کودک</font></a></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/"><font size="5"> [محصولات شارپ]</font></a></div></div></div></div>

پخت و پز به روشی جدید و سریع تر را با ماکروویو های سامسونگ تجربه کنید! <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/samsung-brand/page/3/"><font size="5">ماکروویو های سامسونگ</font></a><br /><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samsung-brand/page/3/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8341661492/project.jpg" /></a></div><div><h3 class="feature-benefit__title" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-sami14d-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-35/"><font size="5">پخت و پز به روشی جدید و سریع تر</font></a></h3><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-family: Yekan;"><p class="feature-benefit__desc" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><font size="4">فناوری HotBlast™ روشی نوین در پخت و پز است که مدت زمان پخت و پز را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. هوای داغ از طریق حفره های متعدد بصورت مستقیم روی غذا دمیده شده وضمن پخت یکنواخت غذا بیرون آن ترد شده ولی داخل آن آبدار می‌ماند.</font></p></div></h2><h3 class="feature-benefit__title" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-sami14d-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-35/"><font size="5">حرارت بیشتر</font></a></h3><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-family: Yekan;"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><p class="feature-benefit__desc" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><font size="4">با تعبیه Dual Power Grill (موتور دوگانه گریل) در آن امکان لذت کامل از غذاهای گریل برای شما در زمان کوتاهتر فراهم شده است. سیستم گریل گسترده و ابتکاری آن توان بیشتری را با توزیع یکنواخت تر تولید می‌کند، حداکثر ۲۲۵۰ وات.</font></p></div></div></h2><h3 class="feature-benefit__title" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-sami14d-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-35/"><font size="5">غذای سرخ‌شده سالم‌ تر</font></a></h3><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; font-family: Yekan;"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><div class="feature-benefit__desc-wrap " style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><p class="feature-benefit__desc" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><font size="4">بدون نیاز به سرخ‌کن، از غذای سرخ‌شده سالم‌ لذت ببرید. در فناوری SLIM FRY™، سیستم گریل با گردش هوای گرم تلفیق گردیده تا غذای شما هم از داخل و هم از بیرون تنها با لایه‌ای نازک از روغن تُرد شود.</font></p><p class="feature-benefit__desc" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samsung-brand/page/3/"><font size="4">[</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: x-large;">ماکروویو های سامسونگ</span><span style="font-size: large;">]</span></a></p></div></div></div></h2></div></div></div>

حراج محصولات شارپ در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">حراج محصولات شارپ</font></a><br /><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8341473018/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین ظرفشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">QW-V834</a> شارپ <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/" style="font-family: tahoma;">۱۲نفره</a></font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; color: rgb(64, 64, 64);"><p style="font-family: Roboto, Yekan; box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2;"><font size="4">مشخصات بارز این ماشین ظرفشویی عبارت است از:</font></p><ol style="font-family: Yekan; box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کلاس انرژی ++A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">ظرفیت ۱۲ نفره</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">۸ برنامه اصلی</a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">نیم شستشو</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">دارای سنسور ضد نشت آب </font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">(Overflow/leakage protection)</a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">شستشو آنتی باکتریال</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">شستشو سریع ۵۰ دقیقه</a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-qw-v834-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-12%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">مصرف آب ۹ لیتر</a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مجهز به خشک کن</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/">[محصولات شارپ]</a></div></h2></div></div></div>

فروش ماشین لباسشویی های الجی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <h1 class="product_title entry-title" style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: none; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">لباسشویی مدل</font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-wm-821n-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"> WM-821N</a><font size="5"> </font><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/">ال‌جی</a><font size="5"> ۸کیلویی</font></h1><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-wm-821n-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341229276/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C.jpg" /></a></div><div><br /></div><div><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ویژگی های اصلی این محصول عبارتند از:</font></p><ul style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">رده مصرف انرژی +++A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">ظرفیت ۸ کیلوگرم</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">برنامه شستشوی <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-wm-821n-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">ضدچروک</a></font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-wm-821n-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/">موتور گیربکسی و بدون تسمه</a> با ۱۰ سال ضمانت</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">سنسور اندازه گیری وزن لباس جهت بهینه سازی شستشو در آب و مواد شوینده</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">شستشوی مشابه شستشوی دستی به واسطه ۶ حالت حرکت</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-wm-821n-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C-8%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C/"><font size="4">شستشوی بدون صدا و لرزش</font></a></li></ul><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"><font size="5">[ماشین لباسشویی الجی]</font></a></div></div>

اجاق گاز های لوکاتی همراه با هدیه ویزه فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <font size="5">اجاق گاز های <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lokatti/">لوکاتی</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8341026950/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C.jpg" /></a><font size="5"><br /></font><div><font size="5"><br /></font><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong><font size="5">اجاق گاز مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/">L4S</a> فردار تمام لعاب<a href="https://www.nafis24.com/product-category/lokatti/"> لوکاتی</a> ۵شعله</font></strong></h2><div><strong><font size="5"><br /></font></strong></div><div><strong><font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lokatti/" style="font-family: tahoma;">فر بزرگ</a> و ایده آل جهت پخت انواع غذا و شیرینی</font></strong></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(77, 77, 77); font-family: Yekan;"><div id="wb_LayoutGrid4" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><div id="LayoutGrid4" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><div class="col-1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><p id="wb_Text2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both;"><font size="4">با قرار گرفتن یک </font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/"><font size="4">فر </font></a><font size="4">بسیار جا دار در این مدل توانایی بی نظیری در پخت و طبخ انواع شیرینی و غذا های لذیذ ایجاد شده است</font></p></div></div></div></div><div id="wb_LayoutGrid17" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><div id="LayoutGrid17" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both;"><font size="4">این <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/">اجاق گاز</a> دارای 5 شعله  با اندازه های مختلف و به صورت چهار شعله قرینه همدیگر و یک شعله بزرگ در وسط میباشد  که ایده آل ترین نوع قرار گیری شعله ها و پوشش دادن همه فضای صفحه رویه <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/">اجاق گاز</a> میباشد.تایمر این دستگاه به صورت خودکار با استفاده از شیر های برقی گاز قابلیت خاموش کردن یک شعله در هر زمان که شما تعیین نموده اید را داراست و این ویژگی کاملا اتومات بوده و کنترل تمامی فعالیت های<a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/"> گاز</a> از طریق صفحه تمام لمسی آن جلوه ای ویژه به این<a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-5%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85-2/"> اجاق</a> خواهد داد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lokatti/"><font size="5">[اجاق گاز های لوکاتی]</font></a></p></div></div></div></div></div></div></div></div>

فروش ماشین ظرفشویی سیگنیچر الجی با تخفیف استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <font size="5">ماشین <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/">ظرفشویی سیگنیچر الجی</a></font><div><br /></div><div><br /></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8340585742/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="5">لباسشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C/">WM-SG120CW+G20Mini</a> بالاپایین <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/">سیگنیچر ال‌جی</a> ۱۲کیلویی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">عظمت واقعی هر محصول وقتی جلوه پیدا میکند که اصالت محصول مجال ظهور پیدا کرده و در طراحی ناپدید نشود. سری </font><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"><font size="4">LG SIGNATURE</font></a><font size="4"> نمایانگر مفهومی جدید از سری محصولات فوق پیشرفته و مدرن است که توانسته اصالت محصولات را حفظ کند.</font></p><h3 class="text-normal" style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; font-size: 25px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/">اوج هنر زیبایی شناسی</a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">با لباسشویی </font><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"><font size="4">LG SIGNATURE</font></a><font size="4"> می توانید دو دسته لباس را به صورت همزمان و جدا از یکدیگر بشویید. مثلا لباس‌های سفید و رنگی، یا ملحفه و لباس کودکان و یا لباس‌های سنگین و حجیم. یک دسته از لباس‌ها را در محفظه بالایی و اصلی و دسته دیگر لباس‌ها را در </font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C/"><font size="4">™TWINWash Mini</font></a><font size="4"> بشویید.</font></p><h3 class="text-normal" style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 20px 0px; font-size: 25px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/"> انتخابی هوشمند تا ۲۰ سال دیگر</a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">فناوری </font><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%E2%80%8C/"><font size="4">™ Centum System</font></a><font size="4"> صدا و لرزش را به حداقل ممکن می‌رساند و میزان صدا را به ۶۶ دسی بل کاهش می‌دهد.<br style="box-sizing: border-box;" />موتور اینورتر دایرکت درایو این ماشین لباسشویی فوق‌العاده بادوام با ضمانت ۲۰ ساله عرضه می‌شود؛ انتخابی قطعاً هوشمندانه.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">[</font><span style="font-family: tahoma; font-size: x-large;">ماشین </span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/lg-brand/page/7/" style="font-family: tahoma; font-size: x-large;">ظرفشویی سیگنیچر الجی</a><span style="font-size: large;">]</span></p></div></div>

حراج ماشین ظرفشویی های رومیزی و ایستاده هیوندا در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/">ماشین ظرفشویی های هیوندا</a></font><div><br /></div><div><br /></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-1403-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-14%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8340239476/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین ظرفشویی مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-1403-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-14%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">HDW-1403</a> هیوندا ۱۴نفره</font></h2><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="4">مشخصات بارز این ماشین ظرفشویی عبارت است از:</font></p><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کلاس انرژی ++A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-1403-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-14%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/"><font size="4">ظرفیت ۱۴ نفره</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">۷ برنامه اصلی شستشو</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">کنترل لمسی</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-1403-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-14%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">دارای سیستم اکو (ECO Friendly)</a></font></li></ol><div><font color="#404040" face="Yekan"><br /></font></div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/page/2/"><font size="5">[ماشین ظرفشویی های هیوندا]</font></a></div><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="5">ماشین ظرفشویی <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-8004-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-8%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/">مدل HDW-8004</a> هیوندا <a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-8004-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-8%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/" style="font-family: tahoma;">۸نفره</a></font></h2><p style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin-bottom: 1.5em; line-height: 2; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);"><font size="4">مشخصات بارز این ماشین ظرفشویی عبارت است از:</font></p><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li><font size="4">کلاس انرژی +A</font></li><li><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-8004-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-8%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/" style="font-family: Yekan;"><font size="4">ظرفیت ۸ نفره</font></a></li><li><a href="https://www.nafis24.com/product/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-hdw-8004-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-8%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87/" style="font-family: Yekan;"><font size="4">۶ برنامه اصلی شستشو</font></a></li><li><font size="4">کنترل الکترونیکی</font></li><li><font size="4">مصرف سالانه ۲۲۴۰ لیتر</font></li><li><font size="4">مجهز به المنت گرمایی ۱۴۰۰ وات</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/hyundai/page/2/" style="font-size: x-large;">[ماشین ظرفشویی های هیوندا]</a></div></div></div></div>

یخچال فریزر های شارپ با 24 ماه گارانتی آکام سرویس <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر بالا پایین شارپ</font></a><br /><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-pd73s-شارپ-730-لیتر/"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8340223034/یخچال_بالا_پایین_شارپ_تبلیغ.jpg" /></a></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="یخچال فریزر مدل SJ-PD73S پایین‌بالا شارپ ۷۳۰لیتر ویژگی بارز محصول عبارت است از: ظرفیت ۷۳۰ لیتر رده مصرف انرژی A میزان مصرف انرژی ۵۱۰ کیلو وات در سال مجهز به سیستم کنترل دما خودکار مجهز به چراغ داخلی LED" /><font size="5"><br /></font><div><h2 style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; clear: both; font-weight: 400; font-size: 22px; font-family: Roboto, Yekan; color: rgb(64, 64, 64);">یخچال فریزر مدل <a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-pd73s-شارپ-730-لیتر/">SJ-PD73S</a> پایین‌بالا شارپ ۷۳۰لیتر</h2><ul style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">ویژگی بارز محصول عبارت است از:</font></li></ul><ol style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px; margin: 0px 1.5em 0px 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Yekan;"><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-pd73s-شارپ-730-لیتر/"><font size="4">ظرفیت ۷۳۰ لیتر</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">رده مصرف انرژی A</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">میزان مصرف انرژی ۵۱۰ کیلو وات در سال</font></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-pd73s-شارپ-730-لیتر/"><font size="4">مجهز به سیستم کنترل دما خودکار</font></a></li><li style="box-sizing: inherit; scroll-behavior: smooth; outline: 0px;"><font size="4">مجهز به چراغ داخلی LED</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="4">[یخچال فریزرشارپ ]</font></a></div></div></div></div></div>

فروش ویژه یخچال فریزر اکولوکس با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <div style="text-align: right;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="5">یخچال فریزر اکولوکس</font></a></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8339959092/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3.jpg" /></a></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elc8nan-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-484%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B10y1/" style="font-family: tahoma;">در یخچـــــال فــریزرهـــای اکــولوکس</a> با استفــــاده از فـــــن آوری عــــایق بندی سیکلوپنتان ضریب نفوذ حرارت به حــداقل رسیده و به وسیله نوارهای دور درب آنتی باکتریال. مواد غذایی و سبزیجات تا مدت زمــان بالایی تازگی روز اول را حفظ می نماید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><font size="4">تکنولوژی <a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/">Cooling Twin</a> به معنای خنک کننده دوگانه می باشد، در این سیستم با وجود تنها یک کمپرسور از دو فن و دو اواپراتور مجزا جهت خنک سازی یخچال و فریزر بصورت جداگانه استفاده می شود. این ویژگی امکان نفوذ هوا بین دو محفظه یخچال و فریزر را بطور کامل از بین می برد.<br style="box-sizing: border-box;" />مزایای زیر را می توان از فواید <a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-elf6naa-elr6na-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-658%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C/">Cooling Twin</a> دانست:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">حفظ رطوبت بیشتر در یخچال به دلیل جلوگیری از نفوذ هوای خشک فریزر و در نتیجه حفظ تازگی مواد غذایی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">عدم امکان تلاقی بو بین دو محیط.</font></li></ul><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/ecoluxe/"><font size="5">[یخچال فریزر دوقلو اکولوکس]</font></a></div></div></div>

فروش ویژه آبمیوه گیری های سام در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <p><span style="font-size: x-large;">آبمیوه گیری های <a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/5/">سام</a></span></p> <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339607800/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg" width="450" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" /></div> <div><span style="font-size: large;">این نوع از <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-800%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jc-p300/">آبمیوه گیری های سام</a> قابلیت تغییر سرعت را تا 5 برابر دارد.</span></div> <div><span style="font-size: large;">دارای صفحه نمایشگر از نوع LCD می باشد. کفی ضد لغزش از ویژگی های این محصول می باشد</span></div> <div><span style="font-size: large;">توان موتور 800 وات و از نوع DC است  </span></div> <div><span style="font-size: large;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/">محصولات سام</a> دارای 24 ماه گارانتی سام گروپ می باشد</span></div> <div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/"><span style="font-size: large;">[محصولات سام]</span></a></div>

فروش ویژه یخچال فریزر شارپ با قیمت استثنایی در فروشگاه نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">یخچال فریزر شارپ</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338971726/sharp.jpg" /></a></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; font-size: 35px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">یخچال فریزر مدل<a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"> SJ-SBM585D</a> بالاپایین‌ شارپ ۵۸۵لیتر</h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ویژگی بارز محصول عبارت است از:</font></li></ul><ol style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">ظرفیت۵۸۵ لیتر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">رده مصرف انرژی +A</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">دارای برنامه اقتصادی</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مجهز به سیستم ضد بو و باکتری نانوسیلور</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sj-sbm585d-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-585%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/"><font size="4">مجهز به سیستم ضد برفک</font></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; line-height: 2; clear: both;"><font size="4">مصرف انرژی بسیار کم</font></li></ol><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/"><font size="5">[محصولات شارپ]</font></a></div></div></div>

خرد کن های سام ساخت کشور ترکیه <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/"> خرد کن سام</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338711050/sam.jpg" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><font size="4"><a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/">خرد کن 500 وات سام</a> با  2 عدد تیغه 2 سر جهت خرد کردن که ازجنس استیل می باشد.</font></div><div><font size="4">این <a href="https://www.nafis24.com/product/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-2%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-500%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ch-g920w/">خرد کن</a> از جنس پارچ شیشه ای می باشد همچنین دارای درپوش محافظ است.ساخت کشور ترکیه می باشد و 24 ماه گارانتی سام گروپ را دارا می باشد.</font></div></div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/6/"><font size="4">[محصولات سام]</font></a></div></div>

یخچال فریزر بالا پایین شارپ با سیستم خنک کننده و انجماد سریع <p><br /></p> <font size="5"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/">یخچال فریزر شارپ</a></font><div><font size="5"><br /></font><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338537100/یخچال_فریزر_بالا_پایین_شارپ.jpg" /></a></div><div><font size="5"><div>ویژگی بارز محصول عبارت است از:</div><div>ظرفیت ۴۱۵ لیتر</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/">رده مصرف انرژی +A</a></div><div>دارای برنامه اقتصادی</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product/یخچال-فریزر-مدل-sj-sbm415d-بالاپایین‌-شارپ-415لیتر/">مجهز به سیستم ضد بو و باکتری نانوسیلور</a></div><div>مجهز به سیستم ضد برفک</div><div>مصرف انرژی بسیار کم</div><div><a href="https://www.nafis24.com/product-category/sharp/page/2/">[یخچال فریزر شارپ]</a></div></font><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div></div></div></div>

فروش ویژه محصولات سام با قیمت استثنایی در فروشگاه اینترنتی نفیس24 <p><br /></p> <a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/"><font size="5">محصولات سام</font></a><br /><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/6/"><img width="450" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338288026/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85.jpg" /></a></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338287742/محصولات_سام.psd.html" /><font size="5"><br /></font><div><font size="4"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;">لوله ورودی این عصاره گیر به اندازه کافی بزرگ بوده و سیب کامل به راحتی وارد آن می شود به همین منظور میزان از بین رفتن مواد مغذی به حداقل می رسد(برش های کمتر و تماس کمتر با هوا). فناوری ابداعی له کردن در سرعت پایین (سیستم میزان ترکیب آبمیوه) به جای تکه تکه کردن میوه و سبزیجات، آب آن ها را با استفاده از عملیات له کردن و فشردن می گیرد.علاوه بر این، سیستم کم سرعت عصاره گیر سام با حفظ طعم طبیعی میوه و سبزیجات، آب بیشتری از آن ها می گیرد. با نوشیدن یک لیوان آب میوه طبیعی از این عصاره گیر بدن شما چهار برابر مواد مغذی بیشتری، نسبت به زمانی که آن ها را خام می خورید،جذب می کند.</span><a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/">[عصاره گیر]</a></font></div><div><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;"><font size="4"><br /></font></span></div><div><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan;"><font size="4"><br /></font></span></div><div><font size="4">تهیه غذاهای ترد و برشته با آسان سرخ کن بسیار دلچسب و آسان است. ناگت مرغ، سیب زمینی، فلافل و تمامی غذاهای سریع به راحتی آماده میشوند...<a href="https://www.nafis24.com/product-category/samgroup/page/4/">[سرخ کن]</a></font></div></div></div>a